DVV Invest - tijdelijke uitgifte

DVV Invest Climate Awareness 90 09-2029

Wat is DVV Invest?

  • DVV verzekeringen biedt meermaals per jaar tijdelijke aanbiedingen, waaronder gestructureerde tak 23 levensverzekeringspolissen
  • Met een potentieel aantrekkelijk rendement dat afhangt van de evolutie van de onderliggende index
  • In tegenstelling tot de traditionele Tak 23: een vaste vervaldag en een gedeeltelijke terugbetaling van de belegde nettopremie op de vervaldag waarvan het terugbetalingspercentage verandert voor elke uitgifte. In bepaalde gevallen kunt u dus extra zekerheid krijgen
  • Mogelijkheid om te beleggen in diverse thema's of sectoren die u nauw aan het hart liggen: milieu, gendergelijkheid, gezondheidszorg en nog vele andere
  • Beleggen kan al vanaf € 1.000, in veelvouden van steeds € 1.000
  • Het rendement en uw kapitaal zijn echter niet gegarandeerd op de vervaldag

Door u in te schrijven op deze gestructureerde uitgifte investeert u in 30 Europese bedrijven die actief zijn in sectoren die mogelijk kunnen profiteren van de vergrijzing in Europa.

Wat is DVV Invest Be=Long 90 11-2029

Inschrijvingsperiode:
02/08/2021-02/10/2021

De potentiële meerwaarde
op de eindvervaldag is 100% van de eventuele stijging van de onderliggende index tegenover de beginwaarde met geen beperking op de maximum meerwaarde.

Min 90% bescherming
van de belegde netto premie op de eindvervaldag

Onderliggende index:
Solactive Ageing Population Europe (SOAGE)

Documenten en wettelijke informatie

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Het gamma tijdelijke gestructureerde uitgiftes DVV Invest zijn tak 23 levensverzekeringsproducten met een maximale verzekeringstaks van 2% en een vaste looptijd. Het minimumbedrag bij onderschrijving bedraagt € 1.000 en hoger, in schijven van € 1.000 plus verzekeringstaks. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen, waar u de waarde van de eenheden kunt vinden, de risico's (geen gegarandeerd kapitaal), de evolutie van de indexen, de kosten en de belastingen in verband met deze tijdelijke uitgiften, kunt u de volgende documenten raadplegen :

Deze documenten zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële investeerders deze documenten doornemen alvorens een contract te ondertekenen. De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.